Animal Science

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0
งานวิจัย
0
บทความวิชาการ
0
ทรัพย์สินทางปัญญา

ข่าวสารภาควิชาฯ

“Precision Animal Farming and Future Challenges”

เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในหัวข้อ “Precision Animal Farming and Future Challenges” โดยมีศาสตราจารย์ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ และ รองศาสตราจารย์ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ … ในงาน HEALTH & NUTRITION ASIA 2024 ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม MR222 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

“โอกาสและความท้าทาย…ในการพัฒนาพันธุ์และธุรกิจกระบือไทย”

เรียนเชิญผู้สนใจลงทะเบียนและร่วมรับฟังการเสวนาพิเศษเรื่อง “โอกาสและความท้าทาย…ในการพัฒนาพันธุ์และธุรกิจกระบือไทย” ใน “การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62” วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมรวงข้าว คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลิตภัณฑ์

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลิตภัณฑ์ ฟาร์มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ

ผลิตภัณฑ์ สถานีวิจัยทับกวาง

ผลิตภัณฑ์จากโครงการวิจัย